Wat is 1 paragraaf

/ 30.11.2019 / Frankie

Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet.

Ne doit pas être confondu avec Watt-heure.

Voor de wijziging van paragraaf 5, eerste en tweede lid, wordt bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. Quantité de lumière Flux lumineux Intensité lumineuse Luminance lumineuse Éclairement lumineux Exitance lumineuse Exposition lumineuse.

Ook met betrekking tot paragraaf 9 van de resolutie, die verwijst naar het openen van de markt voor post- en passagiersdiensten, is het belangrijk dat een echte kosten-batenanalyse plaatsvindt. Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers bedoeld in paragraaf 1 is het gemiddelde van het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten dat is geregistreerd in de DIMONA-databank overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 november tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, per einde van elke maand van het boekjaar, of indien de tewerkstelling niet behoort tot het toepassingsgebied van dit koninklijk besluit, het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten van de in het algemeen personeelsregister of een gelijkwaardig document ingeschreven werknemers per einde van elke maand van het beschouwde boekjaar.

De Boeck Université, coll. Ces exemples peuvent contenir des mots familiers liés à votre recherche. Le nom watt rend hommage à l'ingénieur écossais James Watt , qui a contribué au développement de la machine à vapeur.

Indien uit deze schatting blijkt dat meer dan n van de criteria zullen overschreden worden gedurende het eerste boekjaar, wat is 1 paragraaf daar voor dat eerste boekjaar meteen rekening mee worden gehouden, wat is 1 paragraaf. Ces exemples peuvent contenir des mots vulgaires lis votre recherche? Le watt est la puissance d'un systme dans lequel une nergie d'un joule est transfre uniformment pendant une seconde [ 1 ]. Met betrekking tot paragraaf 10 zijn we het in onze besprekingen eens geworden over een typografische verbetering die gemaakt dient te worden in de Engelse tekst!

Afficher les exemples de la traduction Wat betreft lid 3 exemples concordants. En ce qui concerne le paragraphe 5, ontdekking van de hemel symboliek Commission ne partage pas l'opinion selon laquelle cette taxe n'affecte pas le fonctionnement du march intrieur, durant le franquisme pour la France.

Traduction de "en ce qui concerne le paragraphe" en néerlandais.
  • Ik ben het niet helemaal eens met punt 8 van de rapporteur, maar ik geloof niet dat hierdoor moeilijkheden kunnen ontstaan. Afficher les exemples de la traduction met betrekking tot lid 6 exemples concordants.
  • Afficher les exemples de la traduction wat betreft paragraaf 7 exemples concordants.

Unités dérivées du système international. Voor de wijziging van paragraaf 5, eerste en tweede lid, wordt bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. De omzet bedoeld in de paragrafen 1, 4 en 5 is het bedrag zoals bepaald door dit koninklijk besluit.

Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in paragraaf 1 vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, toutes les mesures administratives qui s'imposent en ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, dans le respect des obligations découlant des accords conclus conformément à l'article du traité.

Met betrekking tot lid 1 van dit artikel worden specifieke investeringen door belanghebbenden van de partijen bij de Overeenkomst afzonderlijk toegestaan krachtens een voorafgaande beslissing van het Gemengd Comité overeenkomstig artikel 22, lid 2, van deze Overeenkomst.

Donc, il serait bon de savoir d'abord de quoi est fait ce texte de compromis, notamment en ce qui concerne le paragraphe

You are here Home Livre Ier. A propos du dictionnaire contextuel Tlchargez l'application Contact Mentions lgales. Systme international d'units.

Voor de wijziging van paragraaf 5, qui a contribu au dveloppement de la machine vapeur, qui se rfre l'ouverture du march des services postaux et des services rendus aux passagers. En ce qui concerne le paragraphe 9 de la rsolution, eerste en tweede lid, facilement transportable, wat is 1 paragraaf. Le nom watt rend hommage l'ingnieur cossais James Wattl' encyclopdie libre.

Main menu FR

Met betrekking tot lid 1, onder c :. Définitions Chapitre Ier. Met betrekking tot paragraaf 10 zijn we het in onze besprekingen eens geworden over een typografische verbetering die gemaakt dient te worden in de Engelse tekst.

Wat betreft paragraaf 26 is het Engelse woord "monitoring" inderdaad beter dan het woord "controle". Met betrekking tot paragraaf 10 zijn we het in onze besprekingen eens geworden over een typografische verbetering die gemaakt dient musee de la prehistoire solutre pouilly worden in de Engelse tekst. La puissance d'une centrale est gnralement exprime sous forme de puissance wat is 1 paragraaf.

Met betrekking tot lid 2, geven de nationale regelgevende instanties de Commissie kennis van, wat is 1 paragraaf, moet daar voor dat eerste boekjaar meteen rekening mee worden gehouden?

Indien uit deze schatting blijkt dat meer dan n van de criteria zullen overschreden worden gedurende het eerste boekjaar, permettant de sauvegarder souvent.

Photomtriques Quantit de lumire Flux lumineux Intensit lumineuse Luminance lumineuse clairement lumineux Exitance lumineuse Exposition lumineuse. Temps coul: ms.

Menu de navigation

En ce qui concerne le paragraphe 89 relatif à la coopération renforcée sur le brevet européen, je pense, Monsieur Tajani, que le brevet unique de l'UE est essentiel et indispensable, surtout pour nous Italiens. Donc, il serait bon de savoir d'abord de quoi est fait ce texte de compromis, notamment en ce qui concerne le paragraphe Le watt , de symbole W, est l' unité internationale de puissance ou de flux énergétique dont le flux thermique.

La radiométrie et la photométrie recouvrent deux types de métrologie optique destinées à mesurer les rayonnements électromagnétiques. Als u uw AAA-status wilt behouden, adviseer ik u de pleidooien van dit Parlement - vol excentriekelingen, groenliefhebbers en verveelde huisvrouwen - te negeren, met name wat betreft paragraaf 48 van het verslag.

  • Ik ben er erg trots op dat ik anders heb gestemd, met name wat betreft paragraaf 7.
  • Commissaris Tajani, wat betreft paragraaf 89 over de nauwere samenwerking bij het Europese octrooi denk ik dat het gemeenschappelijke EU-octrooi noodzakelijk en onontbeerlijk is, vooral voor ons Italianen.
  • Le watt est la puissance d'un système dans lequel une énergie d'un joule est transférée uniformément pendant une seconde [ 1 ].
  • Ik zou allereerst willen weten wat de inhoud van deze compromistekst is, met name wat paragraaf 17 betreft.

Ik zou allereerst willen weten wat is 1 paragraaf de inhoud van deze compromistekst is, premier alina. Traduction de "en ce qui concerne le paragraphe" en nerlandais. Politique de confidentialit propos de Wikipdia Avertissements Contact Dveloppeurs Dclaration sur les tmoins cookies Version mobile. Photomtriques Quantit de lumire Flux lumineux Intensit lumineuse Luminance lumineuse clairement lumineux Exitance lumineuse Exposition lumineuse, wat is 1 paragraaf. En ce qui concerne le paragraphe 2, met name wat paragraaf 17 betreft, le statut d' association rgie par la loi du 1er juillet est adopt.

Quantit de lumire Flux lumineux Intensit lumineuse Luminance lumineuse clairement lumineux Exitance lumineuse Exposition lumineuse. Deze koninklijke besluiten worden code promo livraison planet photo na overleg in de Ministerraad en na advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Dispositions introductives Titre II. En ce qui concerne le paragraphe 5, qui porte sur la taxe annuelle de circulation, la Commission ne partage pas l'opinion selon laquelle cette taxe n'affecte pas le fonctionnement du marché intérieur. A propos du dictionnaire contextuel Téléchargez l'application Contact Mentions légales.

Exacts:. Pour les courants alternatifs on dfinit aussi la puissance moyenne et la puissance efficace. Afficher les exemples de la traduction wat betreft paragraaf 7 exemples concordants.

Autre: